Περιστρεφόμενος δίσκος διάμετρος 25,7cm φούρνου μικροκυμάτων SAMSUNG

9,99 

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές από 90€ και άνω!

  • Check Mark Δυνατότητα Επιστροφής *
  • Check Mark Έξοδα αποστολής από 3,00€ πανελλαδικά
  • Check Mark Ασφαλείς Πληρωμές
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
  • Visa Card
  • MasterCard
  • PayPal
Category:

Description

Πιάτο φούρνου μικροκυμάτων SAMSUNG

 

 

 

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
DE7400027A, DE74-00027A,

 

 

 

 

 

SAMSUNG

model(MOD) : GE71M/ELE
model(MOD) : MW712K type(TYP) : MW712K/XEF
model(MOD) : MW711K/ELE
model(MOD) : GW711K/ELE
model(MOD) : ME76V-SS/XEG
model(MOD) : ME711K/XEO
model(MOD) : ME71A/BOL
model(MOD) : ME76V-BB/XEG
model(MOD) : CE2833NR/BWT
model(MOD) : CE73J-W/XEN
model(MOD) : DE6612S-DC/XEG
model(MOD) : DE6612S-D/XEG
model(MOD) : FW77KST/XEG
model(MOD) : FW77KSTR/BWT
model(MOD) : FG77KSTR/BWT
model(MOD) : FW77SST/XEG
model(MOD) : FG77SSTR/BWT
model(MOD) : FW77SSTR/BWT

model(MOD) : FG77SST/XEG
model(MOD) : FW77SR-B/BWT
model(MOD) : FW77SR-W/BWT
model(MOD) : FW77SUB/XEE
model(MOD) : GW712BR-D/BWT
model(MOD) : G2712N/XAG
model(MOD) : G2712N/SWS
model(MOD) : G2712N/XEC
model(MOD) : G2711N/XEH
model(MOD) : G2712N/XEN
model(MOD) : G2712NR/BWT
model(MOD) : G2719NR/BWT
model(MOD) : G2739NR-S/BWT
model(MOD) : G2739NR/BWT
model(MOD) : G273VR-S/BWT
model(MOD) : G2719NR/SBW
model(MOD) : G2739NR/SBW
model(MOD) : G2712NR/SBW
model(MOD) : G273VR/BWT
model(MOD) : G271ER/BWT
model(MOD) : GW71E/XEN
model(MOD) : GW71E/XEH

model(MOD) : GW71E-S/XEC
model(MOD) : G273ER/BWT
model(MOD) : GW71E-S/XEH
model(MOD) : G273E/BAL
model(MOD) : GW72N/XEG
model(MOD) : GW71C/XEH
model(MOD) : GW73C/XEH
model(MOD) : GW71C-S/XEH
model(MOD) : GW76N/XEH
model(MOD) : GW77NMR-X/BWT
model(MOD) : GW76NM/BOL
model(MOD) : GW76N-SP/XEH
model(MOD) : GW73C/BOL
model(MOD) : GW76N-SX/XEH
model(MOD) : G274VR/BWT
model(MOD) : GW73B/ELE
model(MOD) : GW731KR/BWT
model(MOD) : GW71B/ELE

model(MOD) : GW733KR-X/BWT
model(MOD) : GW73BR/BWT
model(MOD) : GW73ER-1/BWT
model(MOD) : GW712AR/BWT
model(MOD) : GW71B/BOL
model(MOD) : GW712BR/BWT
model(MOD) : GW71B/XEO
model(MOD) : GW71C/BOL
model(MOD) : GW72N/XEN
model(MOD) : GW73AR/BWT
model(MOD) : GW76N-S/ELE
model(MOD) : GW711KR/BWT
model(MOD) : GW71B/XEG
model(MOD) : GW73B-S/XEO
model(MOD) : GW76N-B/XEF
model(MOD) : GW733K-B/XEO
model(MOD) : GE733K/XEG
model(MOD) : GW73BR-S/BWT
model(MOD) : GE712K-S/XEO

model(MOD) : GE712K/XEO
model(MOD) : GE732K-B/XEO
model(MOD) : GE732K-S/XEO
model(MOD) : GE732K/XEO
model(MOD) : GE73AR/BWT
model(MOD) : GW71B/XEN
model(MOD) : GW731KU/BWT
model(MOD) : GE71A/XEO
model(MOD) : GE73A/XEO
model(MOD) : GE712BR/BWT
model(MOD) : GE73BR/BWT
model(MOD) : GE71A/ELE
model(MOD) : GE712AR/BWT
model(MOD) : GW712KR/BWT
model(MOD) : GW713KR/BWT
model(MOD) : GE72V-WW/XEG
model(MOD) : GE712MR/BWT
model(MOD) : GE73MR/BWT
model(MOD) : GE71A/BOL
model(MOD) : GE73A/BOL

model(MOD) : GW733KU-S/BWT
model(MOD) : GW72N-SC/XET
model(MOD) : GW732KR-S/BWT
model(MOD) : GW733KR-S/BWT
model(MOD) : GE711KR/BWT
model(MOD) : GE731KR/BWT
model(MOD) : GE732KR-S/BWT
model(MOD) : GE732KR/BWT
model(MOD) : GE733KR-X/BWT
model(MOD) : GE71M/XEN
model(MOD) : GE76V-WW/BOL
model(MOD) : GE72V-BB/SWS
model(MOD) : GE72V-SS/SWS
model(MOD) : GE76V-WW/SWS
model(MOD) : GE71M-X/XEG
model(MOD) : GE73M/XEN
model(MOD) : GE76V-SS/XEO
model(MOD) : GE731K/XEO
model(MOD) : GE76V-BB/XEO
model(MOD) : GE711K/XEO
model(MOD) : GE72V-BB/XEG
model(MOD) : GE711K/BOL

model(MOD) : GE711K/XEN
model(MOD) : GE712KR/BWT
model(MOD) : GE713KR/BWT
model(MOD) : GE733KR/BWT
model(MOD) : GE73M/XEO
model(MOD) : GE76V-SS/XEG
model(MOD) : GE711KR-L/BWT
model(MOD) : GE731KR-L/BWT
model(MOD) : GE731KR-S/BWT
model(MOD) : GE733KR-S/BWT
model(MOD) : G2712NR-D/BWT
model(MOD) : G2712NR-ES/BWT
model(MOD) : G2712NR-U/BWT
model(MOD) : G2739NR-U/BWT
model(MOD) : G271ER-D/BWT
model(MOD) : M1736NR-X/BWT
model(MOD) : M1736NR-XU/BWT
model(MOD) : M1833NR-X/BWT

model(MOD) : M1712NR-XU/BWT
model(MOD) : M1711NR-D/BWT
model(MOD) : M1712NR-D/BWT
model(MOD) : M1833NR-D/BWT
model(MOD) : M1843NR-D/BWT
model(MOD) : M1712NR-ES/BWT
model(MOD) : M1739NR/BWT
model(MOD) : M1833NR-C/BWT
model(MOD) : M1736NR-XD/BWT
model(MOD) : M1833NR-XD/BWT
model(MOD) : M1711NR-X/BWT
model(MOD) : MW74VR/BWT
model(MOD) : M1712N/XEN
model(MOD) : M181DN/XEN
model(MOD) : M1712R-US/BWT
model(MOD) : M1712NR-X/SBW
model(MOD) : M1833NR/SBW
model(MOD) : M1739NR/SBW
model(MOD) : M1630N/XEN

model(MOD) : M1610N/XEC
model(MOD) : M1610N/XEN
model(MOD) : M1736NR/SBW
model(MOD) : MW73VR/BWT
model(MOD) : MW73ER/BWT
model(MOD) : MW71E-S/XEO
model(MOD) : MW71E/XEH
model(MOD) : MW73ER-X/BWT
model(MOD) : MW71ER/BWT
model(MOD) : M1711N/XEH
model(MOD) : M1712N-C/XEN
model(MOD) : M1712N-S/XEN
model(MOD) : M1712NR/BWT
model(MOD) : M1712NR-U/BWT
model(MOD) : MW73E-WB/BAL
model(MOD) : M173VR-X/BWT
model(MOD) : MW73E-X/BAL
model(MOD) : ME76V-BB/ELE
model(MOD) : MW83UR-X/BWT
model(MOD) : MW73VR-S/BWT

model(MOD) : M1712NR-C/BWT
model(MOD) : MW74VR-X/BWT
model(MOD) : MW71C/XEH
model(MOD) : MW73C/XEH
model(MOD) : M1711NR/BWT
model(MOD) : MW71C/BOL
model(MOD) : MW71ER-S/BWT
model(MOD) : MW73C/BOL
model(MOD) : MW73BR/BWT
model(MOD) : MW71B/XEG
model(MOD) : MW73ER-1X/BWT
model(MOD) : MW73ER-1/BWT
model(MOD) : MW733KR/BWT
model(MOD) : MW73BR-X/BWT
model(MOD) : MW76N-B/XEU
model(MOD) : MW73B/ELE
model(MOD) : MW731KR/BWT
model(MOD) : MW712BR/BWT
model(MOD) : MW732KR-X/BWT
model(MOD) : MW71B/BOL
model(MOD) : MW71B/ELE

model(MOD) : MW71B/XEN
model(MOD) : MW71B/XEO
model(MOD) : MW73AR/BWT
model(MOD) : MW711KR/BWT
model(MOD) : MW71ER-1/BWT
model(MOD) : MW712AR/BWT
model(MOD) : MW73B-S/XEO
model(MOD) : MW733K-B/XEO
model(MOD) : ME73A/XEO
model(MOD) : MW731KU/BWT
model(MOD) : MW732KU/BWT
model(MOD) : MW733KU/BWT
model(MOD) : ME733K/XEG
model(MOD) : ME712K-S/XEO
model(MOD) : ME712K/XEO
model(MOD) : ME732K-B/XEO
model(MOD) : ME712AR/BWT

model(MOD) : ME73AR/BWT
model(MOD) : ME71A/XEO
model(MOD) : ME712BR/BWT
model(MOD) : ME73BR-X/BWT
model(MOD) : ME73BR/BWT
model(MOD) : MW712KR/BWT
model(MOD) : MW713KR/BWT
model(MOD) : ME73MR-S/BWT
model(MOD) : ME76V-BB/BOL
model(MOD) : ME712MR/BWT
model(MOD) : ME73MR/BWT
model(MOD) : MW733KU-S/BWT
model(MOD) : MW732KR-S/BWT
model(MOD) : ME73A/BOL
model(MOD) : ME711KR/BWT
model(MOD) : ME731KR/BWT
model(MOD) : ME732KR-S/BWT
model(MOD) : ME733KR/BWT

model(MOD) : M1712N/XEH
model(MOD) : ME71M/XEN
model(MOD) : ME73M/XEN
model(MOD) : ME731K/XEO
model(MOD) : ME76V-BB/XEO
model(MOD) : ME711K/BOL
model(MOD) : ME7R4MR-W/BWT
model(MOD) : ME712KR/BWT
model(MOD) : ME713KR/BWT
model(MOD) : ME71M/XEG
model(MOD) : ME73M-X/XEG
model(MOD) : MW712BR-D/BWT
model(MOD) : ME71M/XEO
model(MOD) : ME711K/XEN
model(MOD) : ME73M/XEO
model(MOD) : ME711K/XEG
model(MOD) : MW73B/BAL
model(MOD) : ME711KR-L/BWT
model(MOD) : ME731KR-L/BWT
model(MOD) : ME712K/BAL

model(MOD) : GE71M/SWS
model(MOD) : ME73AR-S/BWT
model(MOD) : M1711NR-U/BWT
model(MOD) : M1719NR-U/BWT
model(MOD) : M1736NR-U/BWT
model(MOD) : M1712NR-X/BWT
model(MOD) : ME731KR-S/BWT
model(MOD) : ME733KR-S/BWT
model(MOD) : QW71X/XEC
model(MOD) : QW71XR/SBW
model(MOD) : QW71XR/BWT

 

 

Πιάτο φούρνου μικροκυμάτων SAMSUNG

 

Για περισσότερα δείτε ΕΔΩ

 

Ακολουθήστε μας στο facebook

Additional information

Weight 0,450 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Περιστρεφόμενος δίσκος διάμετρος 25,7cm φούρνου μικροκυμάτων SAMSUNG”

Your email address will not be published. Required fields are marked *