Αντίσταση με γκριλ άνω φούρνου κουζίνας- SIEMENS-PITSOSBOSCH